Oferta

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów polega na ocenie jakości gleby użytkowej, przy uwzględnieniu jej parametrów takich jak żyzność, wilgotność, jej kultura, trudność uprawy. Gleba oceniana jest w skali od I do VI, przy czym VI oznacza glebę o najgorszych predyspozycjach rolnych, zaś I – czarnoziem, uważany powszechnie za najlepszą ziemię pod uprawy. Procedurę klasyfikacji gruntów oraz szczegółowy opis poszczególnych klas gleby reguluje rozporządzenie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W rozporządzeniu znajduję się dokładny opis kryteriów, które musi spełniać dana ziemia aby móc zostać zakwalifikowaną do danej kategorii.

Zmiana klasyfikacji gruntów wpływa przede wszystkim na cenę oraz możliwość zagospodarowania działki gruntu. Bardzo często zdarza się, iż przeznaczenie ziemi klasy I-III wymaga zgody ministra właściwego do rozwoju wsi. Jest to spore utrudnienie inwestorów, których w takim wypadku czeka długa droga administracyjna zanim będą mogli realizować zaplanowane inwestycje. Ziemie te są również droższe ze względu na swoje wysokie właściwości produkcyjne.

Procedura zmiany klasyfikacji gleby polega na wykonaniu następujących czynności:

  • analiza niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
  • przeprowadzenie czynności klasyfikacji w terenie przez klasyfikatora,
  • sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji,
  • rozpatrzenie ewentualnych zastrzeżeń do projektu klasyfikacji,
  • wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.
soil-766281_1920
20230629_094834

Ceny usług, ze względu na specyfikę wykonywanych prac, ustalane są z klientem indywidualnie.
Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.