Oferta

Obsługa inwestycji - KIEROWNIK BUDOWY

W ramach OBSŁUGI INWESTYCJI oferujemy m.in.:

 • pomoc formalną związaną ze zgłoszeniem budowy, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na użytkowanie,
 • weryfikację projektu budowlanego,
 • prowadzenie dokumentacji budowy przez uprawnionego kierownika budowy,
 • kontrola nad prawidłowością oraz jakością prowadzonych robót budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w tym odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych,
 • weryfikacja oraz kontrola prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • kontrola wbudowywania przez wykonawcę materiałów budowlanych pod względem posiadania dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, atesty, certyfikatów, świadectw jakości itp.),
 • informowanie Inwestora o postępie robót budowlanych,
 • kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy technicznej,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
 • przygotowanie dokumentacji i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektów budowlanych,
 • weryfikacja oraz kontrola prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • kontrolowanie przestrzegania umowy przez wykonawcę,

Działamy na terenie woj. zachodniopomorskiego, głównie w powiecie goleniowskim.

Ceny usług, ze względu na specyfikę wykonywanych prac, ustalane są z klientem indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.