Oferta

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów rozszerzamy zakres naszych usług o wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 r. wprowadzi obowiązek sporządzania świadectw energetycznych. 

Po zmianach, bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:

  • nie sprzedamy ani nie wynajmiemy domu lub mieszkania
  • nie zakończymy budowy.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

  1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

– zbywany na podstawie umowy sprzedaży,

– zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

– wynajęty.

  1. Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Forma przekazania świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie:

– papierowej lub

– elektronicznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać:

– wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,

– udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

– jednostkową wielkość emisji CO2.

Ceny usług, ze względu na specyfikę wykonywanych prac, ustalane są z klientem indywidualnie.
Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.