Oferta

Usługi geodezyjne

Oferta USŁUG GEODEZYJNYCH skierowana jest do klientów indywidualnych, firm wykonawczych oraz biur projektowych. Zakres naszych usług obejmuję wszystkie etapy inwestycji, począwszy od projektu, poprzez realizację założeń projektowych w terenie skończywszy na pomiarach powykonawczych wraz opracowaniem odpowiedniej dokumentacji. Wszystkie prace, które mamy w swojej ofercie wykonywane są przez UPRAWNIONEGO GEODETĘ.

Etap projektowy

 • mapy do celów projektowych (tzw. wtórniki)
 • niwelacje terenu
 • inwentaryzacje architektoniczne (rzuty pomieszczeń)

Etap realizacji

 • tyczenia obiektów budowlanych (m.in. budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
 • tyczenia sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna obsługa inwestycji (w tym farm fotowoltaicznych),
 • pomiary kontrolne terenów, obiektów, konstrukcji i urządzeń (pomiar przemieszczeń, badanie pionowości)

Etap powykonawczy

 • inwentaryzacje powykonawcze budynków i urządzeń podziemnych
 • pomiary powierzchni mieszkań i lokali
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych
 • inwentaryzacje elementów zagospodarowania pomiary objętości mas ziemnych

Koszty związane z usługami geodezyjnymi ustalane są zawsze indywidualnie w zależności od wielkości, rodzaju i złożoności zlecenia.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.