Oferta

Wycena nieruchomości

sporządzana jest w formie operatu szacunkowego najczęściej w przypadkach zbycia, nabycia bądź zamiany nieruchomości w celu określenia jej wartości. Wyceny dokonuje się również dla zabezpieczenia kredytów bankowych, określenia wymiaru opłaty np. adiacenckiej, z tytułu użytkowania wieczystego jak i związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz występujących z tego tytułu odszkodowań. Wycena może nastąpić również w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wywłaszczeniem nieruchomości bądź przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności nieruchomości lokalowej. OPERAT SZACUNKOWY jest wykonywany przez UPRAWNIONEGO RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, jakie oferujemy to m. in. wycena:

  • nieruchomości lokalowych: lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
  • nieruchomości gruntowych zabudowanych (nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, budynków gospodarczych, nieruchomości komercyjnych: lokali handlowych, lokali biurowych, lokali użytkowych,
  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych: działek gruntu np. budowlanych, gruntów rolnych,
  • nieruchomości budynkowych (budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
  • ograniczonych praw rzeczowych: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, różnego rodzaju służebności, prawo dożywocia.
money-2724235
real-estate-gdef0d4aad_1920

Ceny usług, ze względu na specyfikę wykonywanych prac, ustalane są z klientem indywidualnie.
Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.